overprikkeling

 

Overprikkeling ontstaat als onze hersenen de zintuigelijke informatie die tot ons komt niet goed kunnen verwerken.

Oorzaken kunnen zijn :

- niet goed kunnen filteren van informatie

- te sterk afgestelde zintuigen

- een afwijkende informatieverwerking

- teveel aan prikkels

 

Gevolg van overprikkeling kan zijn :

- overbelasting / stress

- burn-out

- angst en somberheid

- verdriet

- gevoel van anders zijn dan een ander

- je niet begrepen voelen

- uitval op werk of school

- sociale problemen

 

 

onderprikkeling

 

 

Onderprikkeling betekent dat je hersenen signalen van je zintuigen onvoldoende opmerken. De hersenen zijn minder actief als er te weinig prikkels binnen komen. En met minder actieve hersenen ben je minder in staat de dingen te doen die je zou moeten doen. 

 

Oorzaken kunnen zijn :

- te sterk filteren van sommige prikkels

- te zwak afgestelde zintuigen

- afwijkende informatieverwerking

- te weinig prikkels

 

Gevolgen kunnen zijn :

- bore - out

- somberheid

- onder presteren

- uitval op werk of school

- gezien worden als ongemotiveerd of lui

- sociale problemen

- gevaar van missen van signalen zoals warmte/kou/pijn

- moeite met ervaren van omgeving/tijd

- moeite met overgaan tot actie

 

Al deze symptomen kunnen voorkomen bij mensen die vanaf hun geboorte een andere prikkelverwerking hebben, zoals mensen met ASS, AD(H)D, hypersensitiviteit en hoogbegaafdheid maar ook bij mensen die later in hun leven in een situatie komen waarin zij overprikkeld raken, zoals bij een burn-out.