De Kleurenfabriek

welkom bij de kleurenfabriek

De kleurenfabriek is de organisatie voor (levensloop)begeleiding. Wij zijn er voor iedereen  (met of zonder diagnose) die voelt dat hij/zij ondersteuning kan gebruiken op het gebied van psychosociaal welbevinden.

Psychosociaal is een combinatie van psychische aspecten en sociale aspecten.

Psychische aspecten zijn bijvoorbeeld hoe je denkt, hoe je zaken ervaart, hoe je informatie verwerkt en de gevoelens en emoties die je daar bij ervaart. Problemen  komen vaak voort uit gebeurtenissen die jij ervaart als onwenselijk, zoals stress/druk, verandering, onduidelijkheid en onveiligheid.

Sociale aspecten komen voort uit contact met andere mensen. Problemen ontstaan veelal wanneer iemand moeilijkheden ervaart in relatie met andere mensen. Dit kan binnen het gezin zijn, de buurt, op het werk of instanties.

Psychosociale problemen kunnen erg ingrijpend zijn en van kwaad tot erger worden. 

Er zijn veel ervaringen in een mensenleven die ons uit balans kunnen brengen. Een vervelende ervaring, verandering, conflict, het gevoel er niet bij te horen, te falen of anders te zijn bijvoorbeeld. De gevolgen kunnen heftig zijn, zoals verdriet, vermoeidheid, een laag zelfbeeld, een burn-out, depressie of angst.

 

 

De Kleurenfabriek biedt ondersteuning door middel van (levensloop) begeleiding. 

Levensloopbegeleiding is ondersteuning op alle levensgebieden. We kijken naar de vraag die op een specifiek moment speelt en helpen daarbij. Vaak is er in het begin wat meer tijd nodig om te ondersteunen en wordt naar mate het probleem minder wordt de vraag naar hulp ook minder. wij streven ernaar onze hulp naar behoefte op en af te schalen. 

Levensloopbegeleiding betekent dat het gedurende het leven beschikbaar is. Wanneer het goed gaat is er weinig tot geen begeleiding nodig. Maar wanneer er iets voorvalt waardoor iemand  uit balans raakt kan er weer een beroep gedaan worden op de begeleider. 

begeleiding (zonder levensloop) betekent meer vaste uren voor een vastgestelde periode. Ook hierbij spelen we uiteraard in op de vraag die er op dat moment speelt op ieder levensgebied.