kwaliteit

bij de kleurenfabriek vinden we kwaliteit van de hulpverlening erg belangrijk.

wij zijn KIWA gecertificeerd en zijn lid van de beroepsvereniging voor psychosociaal werkenden, de LVPW. Daarnaast zijn we RBCZ geregistreerd en vallen daardoor onder het tuchtrecht. 

Eisen waar we verder aan voldoen :

- intervisie

- bijscholing

- onafhankelijke klachtencommissie