kwaliteit

Zowel de kleurenfabriek als onze partner klooster van stilte vinden kwaliteit van de hulpverlening erg belangrijk.

Op dit moment wisselen wij van kwaliteitssysteem en hopen wij binnenkort KIWA gecertificeerd te zijn.

Wij zijn lid van de beroepsvereniging voor psychosociaal werkenden, de LVPW. 

Eisen waar we verder aan voldoen :

- intervisie

- bijscholing

- onafhankelijke klachtencommissie