kwaliteit

Zowel de kleurenfabriek als onze partner klooster van stilte vinden kwaliteit van de hulpverlening erg belangrijk.

Wij gebruiken als kwaliteitssysteem Qarebase, dat HKZ gecertificeerd is. 

Binnenkort hopen we lid te zijn van de LVPW. 

Eisen waar we verder aan voldoen :

- intervisie

- bijscholing

- onafhankelijke klachtencommissie